Przygotowując się na wycieczkę do Paryża trochę się w necie naszukałem zanim skompletowałem zestaw przydatnych we Francji zwrotów z polską wymową. Polska transkrypcja przyda się zwłaszcza osobom, które nigdy nie uczyły się języka francuskiego. Poniżej przedstawiam zestawienie (niestety zawieruszyłem źródła). Rozmówki francuskie – wersja PDF.

Jak czytać francuski?
ç (c z ogonkiem) czytamy jak s
c przed e, i, y jak s. W pozostałych przypadkach jak k
ch jak polskie sz
g przed samogłoskami e, i, y jak ż. Przy pozostałych jak g
gn jak polskie ń
h nie wymawia się w ogóle // Uwaga: Francuzi często nie wymawiają h mówiąc po angielsku!
j jak ż
ai jak e
au, eau czytamy jako o
eu, œu podobne do niemieckiego ö
oi, oy wymawiamy ła
ou czytamy jako u
ph czytamy jako f
qu czytamy jako k
– na końcu wyrazu nie wymawia się spółgłosek d, p, s, t, x oraz nieakcentowanego e
– jeszcze jest parę dziwnych daszków i kropek zmieniających akcent samogłosek

Podstawowe zwroty
Dzień dobry – Bonjour [bążur] / Cześć – Salut [salu]
Dobry wieczór – Bonsoir [bąsłar]
Do widzenia – Au revoir [orewłar]
Dobranoc – Bonne nuit [bon ńli]]
Do zobaczenia – À bientôt! [abięto]
Na razie – À toute à l’heure [a tutaler]
Szczęśliwej podróży – Bon voyage [bą włajaż]
Francja to piękny kraj! – La France est un beau pays! [la Frąs etę bo pei!]

Tak – Oui [łi]
Nie – Non [ną]
Zgoda – D`accord [dakor]
Szkoda – Dommage [domaż]

Przepraszam, czy mówisz po angielsku? – Excusez moi, parlez-vous Anglais? [eksjuze mła, parle wu ągle?]
Nie mówię po francusku – Je ne parle pas francais [że ne parl pa france]
Jestem Polakiem/ Polką – Je suis polonais/ polonaise [że słi polone/ polonez]
Gdzie jest toaleta (damska / męska)?
– Où sont les toilettes (pour femmes / pour hommes)? [u są le tłalet (pur fam / pur om)?]
Czy może mi Pan(i) pomóc? – Pourriez-vous m’aider? [purie wu mede?]
Czy są zniżki dla studentów?
– Est-ce qu’il y a des réductions pour les étudiants? [eskil ja de rediksją pur lez etidją?]

1 – un/une [ę]
2 – deux [de]
3 – trois [trła]
4 – quatre [katr]
5 – cinq [sęk]
6 – six [sis]
7 – sept [set]
8 – huit [łit]
9 – neuf [nef]
10 – dix [dis]

Jak się masz? – Comment ça va?/Ca va? [komą sa wa]
Dobrze, dziękuję – Ca va, merci [sa wa, mersi]

Na zdrowie! – A la votre! [alawotr]
Smacznego – Bon appétit [bon apetit]
Dziękuję (bardzo) – Merci (beaucoup) [mersi (boku)]
Nie, dziękuję – Non, merci [ną mersi]
Proszę? – Pardon? [pardą]
Proszę – S’il vous plâit [sil wu ple]
Przepraszam – Excusez moi [ekskiuze mła] / Pardon! [pardą]
Przykro mi – Je suis désolé [że słi dezole]

To niemożliwe – Ce n`est pas possible [ce ne pa posibl]
Oto – Voila [włala]
To jest… – C’est [ce]
Wspaniale – Magnifique [manifik]

Pan – Monsieur [mesje]
Pani – Madam [madam]
Panna – Modemoiselle [madmłazel]
Państwo – Monsieur et Madam [mesje e madam]
Ja – Je [że]
Ty – Tu [tu]
My – Nous [nu]
Wy – Vous [wu]
Jak? – Comment? [komą]
Co to jest? – Qu’est-ce que c’est? [keske se?]
Dlaczego? – Pourquoi [purkła]
Ile? – Combien? [kąbię]
Ile to kosztuję? – Combien ça coute? [kąbie sa kut]
Gdzie? – Où [u]
Gdzie jest…? – Où est…? [u e]
Tutaj – Ici [isi]
Tam – Là-Bas [laba]
Na prawo – A droite [a drłat]
Na lewo – A gauche [a gosz]
Prosto – Tout droit [tu drła]
Nazywam się – Je m`appelle… [że mapel…]

Répétez s`il vous plait – Proszę powtórzyć [repete silwuple]
Nie mogę – Je ne peux pas [że ne pe pa]
Nie wiem – Je ne sais pas [że ne se pa]
Nie chcę – Je ne veux pas [że ne we pa]
Chciałbym/ Chciałabym – Je voudrais [że wudre]
Muszę – Je dois [że dła]

Podobasz mi się! – Tu me plais! [tiu my ple!]
Czy masz ochotę na…? – As – tu envie de….? [a tiu ąwi dy…?]
Podoba mi sie Twój uśmiech! – J’adore ton sourire! [żador tą surir!]
Kocham Cię – Je t`aime [że tem]

Tabliczki:
ouvert – otwarte
fermé – zamknięte
entrée / sortie – wejście / wyjście
entrée libre – wstęp wolny
gratuit – bezpłatny
les départs – odloty/odjazdy
annulé – odwołany
retardé – opóźniony
les arrivées – przyloty/przyjazdy
le quai – peron

lundi – poniedziałek
mardi – wtorek
mercredi – środa
jeudi – czwartek
vendredi – piątek
samedi – sobota
dimanche – niedziela