Nasza aplikacja nie zbiera żadnych danych identyfikujących użytkownika. Celem aplikacji jest pobieranie treści ze strony internetowej. Aplikacja nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie udostępnia żadnych danych użytkownika, które pozwalałaby go jednoznacznie identyfikować z konkretną osobą.

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy, że wszystkie dane pobierane przez aplikację są przesyłane w sposób bezpieczny i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, aby zapewnić ochronę prywatności użytkowników.

Zgodność z prawem

Nasza aplikacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami.